comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

Regulamin ośrodka
Menu główne

REGULAMIN CENTRUM REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO
MENTOR-REHA W KOLECZKOWIE

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Centrum Rehabilitacyjo-Wypoczynkowego w Koleczkowie.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie www.mentor-reha.pl
 3. Zakwaterowanie odbywa się po godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a wykwaterowanie do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 4. Osoby wymagające stałej opieki (niesamodzielne) przyjmowane są tylko z opiekunem.
 5. Konsultacje lekarskie dla pacjentów komercyjnych odbywają się w dniu przyjazdu lub następnego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel.
 6. Na terenie Ośrodka znajdują się płatne miejsca postojowe.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych.
 8. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą odesłane pod wskazany adres na koszt Gościa.
 9. W innym przypadku Ośrodek postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00 Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz: 21.00
 11. W dniu zameldowania Gość otrzymuje kartę do pokoju, który zamieszkuje.
 12. W razie zgubienia lub uszkodzenia karty Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50zł.
 13. Opłatę wnosi się w recepcji Ośrodka.
 14. Ośrodek przyjmuje płatność kartą kredytową lub płatniczą i zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty (w przypadku rezerwacji turnusu komercyjnego), a Gość oświadcza że wyraża na to zgodę.
 15. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Włączenie alarmu dymnego będzie skutkowało karą pieniężną określoną przez Dyrekcję.
 16. Warunkiem dokonania rezerwacji jest pisemne potwierdzenie rezerwacji przez pracownika recepcji oraz wpłata zaliczki (zależna od wartości rezerwacji).
 17. W przypadku odwołania przyjazdu poniżej 1 miesiąca wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 18. W pokoju może mieszkać tyle osób ile zostało zgłoszone w rezerwacji.
 19. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym Nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci lub w wyniku ich działania.
 20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody (uszkodzenia lub zniszczenia) wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 21. Posiłki wydawane są w określonych godzinach, o których Gość zostanie poinformowany.
 22. Niedopuszczalne jest wynoszenie z restauracji bądź kawiarni porcelany, sztućców oraz żywności do pokoi.
 23. Niedopuszczalne jest wnoszenie do restauracji bądź kawiarni własnych napoi w tym alkoholowych oraz żywności.
 24. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, które nie stosuje się do Regulaminu. Zapłata za wyrządzone szkody winna być uregulowana niezwłocznie po powstaniu szkody. Gość powinien zawiadomić recepcję o powstałej szkodzie natychmiast po jej stwierdzeniu.
 25. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 26. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, używania w pokojach kuchenek elektrycznych, gazowych ani innych rzeczy, które mogłyby szkodzić innym Gościom lub ich irytować.
 27. Goście mają prawo do składania ewentualnych uwag czy reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być składana niezwłocznie w recepcji Ośrodka.
 28. Pacjenci z turnusów refundowanych zobowiązani sa do zapoznania się z odrębnym Regulaminem I postanowieniami określonymi przez SPZOZ Uzdrowisko Sopot.
 29. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Centrum Rehabilitacyjno Wypoczynkowe Mentor-Reha dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo do wglądu i korygowania swoich danych osobowych.